Kakve su šanse da nađete sezonski posao u Grčkoj?

Mnogima je Grčka idealna destinacija za odmor, jer se u ovoj zemlji osećaju izuzetno prijatno, uzevši u obzir da je dobro poznato u kolikoj meri je lokalno stanovništvo naklonjeno našem narodu, ali ima i onih koji Grčku vide kao idealnu destinaciju za neki sezonski posao, očekujući da će da zarade sasvim dovoljno novca tokom leta. Samo se postavlja pitanje da li je to zaista tako?

Naime, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da se Grčka nalazi u ne tako dobroj političkoj, a naročito ekonomskoj situaciji, pa samim tim i posao u Grčkoj za Srbe postaje tema za raspravu. Najpre zato što ni za Grke nema posla, odnosno i ako ga ima mahom nije dovoljno plaćen, a odmah zatim i zato što su kazne poslodavcima za neprijavljivanje radnika, odnosno za rad ljudi koji ne poseduju pasoš, to jest radnu dozvolu Evropske Unije, vrlo visoke.

Upravo iz tog razloga će retko koji poslodavac da prihvati da zaposli recimo srpskog državljanina, bez obzira koliko mu je naklonjen, ako ima mogućnost da zaposli nekoga ko poseduje radnu dozvolu Evropske Unije.

Uz to, ako se dogodi da inspekcija zatekne na radnom mestu zaposlenog radnika koji ne poseduje sva dokumenta koja propisuje zakon, ne samo da će biti kažnjen i on i poslodavac, već se u pojedinim slučajevima može dogoditi i da bude deportovan uz zabranu ulaska u zemlje Šengena u sledećih 5 godina.

Nakon ovakvih informacija, sigurno se pitate, kako je moguće da posao u Grčkoj za Srbe ipak postoji, jer ste sigurno nebrojeno puta bili svedoci da uđete u prodavnicu u nekom letovalištu, a da vas tamo dočeka neki zemljak ili zemljakinja. Mogućnosti uvek ima, ali treba biti uporan.

Najpre, možete da pokušate da nađete poslodavca koji će želeti da pribavi radnu dozvolu za vas, ali imajte na umu da ovaj proces nije ni malo brz, a ni jeftin (i može da traje i nekoliko meseci).

Zatim vam ostaje druga opcija, koja podrazumeva da pronađete specijalizovane agencije u našoj zemlji koje se bave upravo ovim poslom, a samim tim i odgovaraju za sve zakonske posledice, jer ćete vi kao klijent potpisati sa njima ugovor. Samo ne zaboravite da i u našoj zemlji ima dosta agencija koje posreduju u zapošljavanju u inostranstvu, a koje ne posluju u potpunosti u skladu sa zakonskim regulativama, pa je svakako najbolje da odabete neku za koju imate preporuku.

I na kraju, možda i najbolja varijanta ako vas zanima koji je najbolji posao u Grčkoj za Srbe jeste da pokušate da kontaktirate različite turističke agencije u vašem gradu ili drugim gradovima u Srbiji, te da se raspitate kada će biti otvoren konkurs za njihovog predstavnika na destinaciji.

Iako vam možda ovaj posao ne izgleda naročito zanimljivo, uzevši u obzir da uglavnom imate fiksnu platu, a što nije slučaj ako recimo radite kao konobar, činjenica je da je najbezbedniji u pravnom i zakonskom smislu, a može i da bude vrlo zanimljiv.

Tačnije, u tim situacijama turistička agencija snosi sve obaveze vezano za pribavljanje potrebne dokumentacije, a vaše je samo da se potrudite da posao predstavnika na destinaciji u Grčkoj obavljate što bolje možete, tako da obezbedite sebi posao i za narednu sezonu.

Sezonski rad stanih državljana u Grčkoj
Sezonski rad stranih državljana je rad u Grckoj za vremenski period od ukupno šest meseci, po kalendarskoj godini, u oblasti koja vezana za privremeni, sezonski karakter rada. Sezonski radnik zasniva odnos sa određenim poslodavcem za posao na određeno vreme. U tom ugovoru mora se jasno navesti vrsta zaposlenja.

Poslodavac koji želi da zaposli stranog državljnina za sezonski rad (i da bi bila izdata odgovarajuća dozvola ulaska), je dužan da dobije predhodno odobrenje Glavnog Sekretara Okruga, posle zahteva koji se podnosi u Opštini ili u Mesnoj zajednici njegovog boravka ili prebivališta, najmanje tri meseca pre početka. Uz zahtev, poslodavac prilaže i garanciju iz banke ili iz Fonda Hipoteka i Zajmova koja je u visini mesečnih primanja jednog nekvalifikovanog radnika, koja se vraća poslodavcu nakon isteka doravišne dozvole i odlaska stranog državljanina iz Grčke. Izvor: grckainfo